Några exempel på modulbyggnader som vi levererat.

 ABB's konceptstation MIA.

 Mobil Station BAMSE.

 Mobil Station BAMSE.

 En annan MIA station i öppnare landskap.

Copyright ® 2014 Frimodul AB